บ้านไม้สำเร็จรูป
 
 
บ้านไม้ 1 ขนาด 3x7.5 ม.  
ราคา 389,000 บาท  
อ่านต่อ ..    
 
บ้านไม้ 2 ขนาด 8x5.5 ม.  
ราคา 525,000 บาท  
อ่านต่อ ..    
 
บ้านไม้ 3 ขนาด 8x6 ม.  
ราคา 560,000 บาท  
อ่านต่อ ..    
 
บ้านไม้ 4 ขนาด 8x6 ม.  
ราคา 560,000 บาท  
อ่านต่อ ..    
 
บ้านไม้ 5 ขนาด 10x8 ม.  
ราคา 730,000 บาท  
อ่านต่อ ..    
 
บ้านไม้ 6 ขนาด 8x6 ม.  
ราคา 660,000 บาท  
อ่านต่อ ..    
 
บ้านไม้ 7 ขนาด 3x7.5 ม.  
ราคา 420,000 บาท  
อ่านต่อ ..    
 
บ้านไม้ 8 ขนาด 8x7 ม.  
ราคา 600,000 บาท  
อ่านต่อ ..    
 
บ้านไม้ 9  
ราคา 460,000 บาท  
อ่านต่อ ..    
 
บ้านไม้ 10 ขนาด 3x7.5 ม.  
ราคา 389,000 บาท  
อ่านต่อ ..    
 
บ้านไม้ 11 ขนาด 3x7.5 ม.  
ราคา 389,000 บาท  
อ่านต่อ ..    
 
บ้านไม้ 12 ขนาด 4x6 ม.  
ราคา 389,000 บาท  
อ่านต่อ ..    
หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 ต่อไป สุดท้าย