สินค้า
แบบบ้านที่ : บ้านไม้ 16 ขนาด 8x6 ม.
รายละอียด : 2 ห้องนอน  3x3.5 ม.
1 ห้องน้ำ 2x1.5 ม.
1 ห้องครัว 2x4.5 ม.
1 ระเบียง 6x2.5 ม.

หลังคากระเบื้องลอนคู่, กระเบื้องว่าว ยกพื้น 2 ม., กั้นห้องและกรุในด้วยสมาร์ทบอร์ดหรือไม้อัด
มีโครงไม้หลังคาระเบียง

***ฝ้า- สั่งเพิ่ม 
ราคา : 640,000 บาท
คลิกที่รูปเพื่อขยายใหญ่